Obec OHROBEC vyhlásila granty na rok 2014 a stanovila  jeho pravidla.znak obce

Požadované zaměření projektových žádostí o grant: veřejně prospěšné aktivity - především sociální, sportovní, kulturní a společenské aktivity v obci Ohrobec či aktivity dotýkající se obce Ohrobec a jejich trvale hlášených obyvatel. 

Minimální a maximální výše příspěvku na projekt:

-   minimálně   2.000,- Kč;

-   maximálně 20.000,- Kč.

Vyplněné žádosti o granty lze podat nejpozději do 13. prosince 2013 do 12:00 hodin na podatelně obecního úřadu. 

 Grantová pravidla zde

Formulář žádosti o grant zde