Od pátku 25.10. do neděle 27.10.2013 budou v naší obci přistaveny kontejnery na bioodpad.bioodpad obr.

Kontejnery budou umístěny na stanoviště:

1.    křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

2.    ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

3.    ulice U Rybníků II u hasičské zbrojnice

4.    křižovatka Károvská - Na Širokém I

5.    ulice K Lesíčku u zahrádkářů

6.    křižovatka Meruňková - Jarovská.

Do kontejneru lze odkládat pouze:

opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50 cm, průměru 3cm)

BIOODPAD DO KONTEJNERŮ ODKLÁDAT BEZ OBALU !