Středočeský kraj : slunce.obr 

VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  - vysoký stupeň nebezpečí !!!

od úterý 10.6.2014 11:18 h        do středy 11.6.2014 20:00 h.

  

VELMI SILNÉ BOUŘKY - vysoký stupeň nebezpečí !!!

od středy 11.6.2014 14:00 h      do čtvrtka 12.6.2014 08:00 h.

  

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ - nízký stupeň nebezpečí !

od úterý 10.6.2014  11:00 h      do středy 11.6.2014 20:00 h.

  

Nejvyšší denní teploty budou dosahovat v úterý 32 až 36 °C a ve středu 30 až 35 °C. Nad 34 °C budou v odpoledních hodinách vystupovat teploty v úterý i ve středu zejména v nižších polohách Čech a na jižní Moravě.

Vlivem přetrvávajícího velmi teplého a suchého počasí se bude i nadále udržovat vysoké riziko vzniku požárů.

Ve středu (11.6.) odpoledne se začnou nejprve na severozápadě a západě Čech objevovat bouřky na zvlněné studené frontě. Později odpoledne a večer se budou bouřky rozšiřovat i na ostatní území Čech. Ojediněle se vyskytnou velmi silné bouřky doprovázené nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h), přívalovými srážkami s úhrny kolem 60 mm a kroupami.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-  Omezit tělesnou zátěž. Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky. Nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
-  Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech. Věnovat zvýšenou pozornost i nemocným a starším občanům.
-  Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-  Vzhledem k vysokému riziku vzniku požárů kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.
-  V oblastech zasažených ve středu přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok vody ze svahů, rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých koryt, zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod.
-  Pro omezení škod silným nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.
-  Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.