Ministerstvo vnitra vydává poučení pro držitele e-pasu.mv logo

Celé znění k nahlédnutí zde