Od pátku 17. dubna do neděle 19. dubna  budou  v naší obci bioodpad obr.

přistaveny kontejnery na BIOODPAD.

Kontejnery budou umístěny na stanoviště:

1.  křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

2.  ulice V Zahrádkách (u kontejnerů) 

3.  ulice U Rybníků II u hasičské zbrojnice

4.  křižovatka Károvská - Na Širokém I

5.  ulice K Lesíčku u zahrádkářů

6.  křižovatka Meruňková - Jarovská.

Do kontejneru lze odkládat pouze: opadané ovoce a zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50cm, průměru 3cm).

BIOODPAD DO KONTEJNERŮ ODKLÁDAT BEZ OBALU !!!