Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     

CEZ InfoČTYŘLÍSTEK HLEDÁ LEKTORY A UČITELE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ!ctyrlistek

LEKTORA / LEKTORKU (od 1.9.2023)

ANGLICKÉHO JAZYKA

NĚMECKÉHO JAZYKA

 • pro odpolední a večerní výuku dětí i dospělých
 • pro individuální a skupinovou výuku

POŽADUJEME:

 • dobrou znalost cizího jazyka (u jazykových lektorů)
 • výhodou je pedagogické vzdělání či zkušenost s lektorskou činností

NABÍZÍME:

 • přizpůsobení rozvrhu vašim časovým možnostem
 • finanční ohodnocení dle dohody
 • práci na živnostenský list či na dohodu o provedení práce
 • možnost dlouhodobé spolupráce

Dále hledáme LEKTRORY na jakoukoliv pohybovou aktivitu či tvůrčí činnost (od 1.9.2023)

 • pro dopolední i odpolední kroužky

Více informací na tel. čísle 737 284 402, či na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

KC ČTYŘLÍSTEK Na Výsluní 229, 252 45, Zvole    
Web:
www.centrumctyrlistek.com   

V minulém roce jsme Vás informovali o záměru postavit u nás v Ohrobci pomník americkému pilotovi, který po sestřelu 16.4.1945 v naší obci zahynul. Jeho odhalení připravujeme na 16. září letošníhopomnik roku.

Duchovní otec pomníku, Ing. Karel Mündel, zřídil pro úhradu některých nákladů spojených s pomníkem transparentní účet u KB č. ú. 131-824710267/0100. Pokud se rozhodnete přispět, budeme rádi za jakoukoliv částku.

Obec Ohrobec

Bude možno vynést  od 30. června 2023  cca 1000 hod.    do 1. července 2023 do 1200  hod.   do přistavených kontejnerů na tato místa:vo obr

1) křižovatka  K Vranému – Průběžná (u kontejnerů)

2)  ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)   

3) ulice U Rybníku II (u hasičské zbrojnice)

4) křižovatka  Károvská – Na Širokém I

5)  ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6)  křižovatka  Meruňková - Jarovská

7) v  Ohrobeckém údolí bude přistavena multíkára před dům čp. 59 v sobotu 1. července   od 8:30 do 9:00 h.

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).

Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny.

Kompletní informace k Milostivému létu 2023 včetně návodu, jak akce využít - ZDE

20 let Hereckého Roje Ohrobeckých Buditelůhrob.obr

"ZAČALO TO CIMRMANEM"

AKT 2023

v sobotu 24.6.2023 ve 20:00 hodin mezi rybníky.

Pozvánka - ZDE

Zpravodaj Pražské integrované dopravy č. 6/2023 k nahlédnutí - ZDE

Studie úpravy kanalizace a výstavby ČOV v obci Ohorbec:

 • Seznam dokladů - ZDE
 • Technicko - ekonomická studie - textová část - ZDE
 • Situační výkres - varianta - 1/2 - ZDE
 • Situační výkres - varianta - 2/1 - ZDE
 • Situační výkres - varianta - 2/2 - ZDE
 • Situační výkres - varianta - 2/3 - ZDE

Dne 8.6.2023 - čtvrtek bude probíhat očkování proti vzteklině psů a koček:

 • 16:00 - 16:30 h. - Ohrobec: před obecním úřadem ul. U Rybníků II 30pes
 • 16:45 - 17:00 h. - Károv: na II. zastávce ul. Károvská

Cena 1 očkování:         200,- Kč

Očkování kombinace:   400,- Kč

Očkování provede MVDr. Svoboda. 

S sebou očkovací průkaz.

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 26. 5. 2023 výstrahu č. 000160 před nebezpečím vzniku požárů na celém území Středočeského kraje, platnou od 26. 5. 2023 12:00 hod. do odvolání. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

Podkategorie