zs 2 st.studie

Studie  řeší rozšíření stávajícího samostatně stojícího objektu budovy I. stupně základní školy na p.p.č. st.30, k.ú. Ohrobec, o samostatně stojící budovu II. stupně základní školy na p.p.č. 469/42. Nově vzniklá budova bude vznikat v blízkosti budovy I. stupně a obě budovy svým nepřímým napojením vytvoří funkční celek a to i společně s budovou tělocvičny, která stojí na p.p.č. st. 1244. Novostavba II. stupně základní školy bude obsahovat i jídelnu, která bude současně sloužit I. stupni i nově vzniklému II. stupni základní školy. - ZDE