zvolske mamky.obr

nejen ZVOLSKÉ MAMKY pořádají opět sbírku pro kojenecký ústav v Krči, oddělení A (a nyní i pro matky v nouzi).

Sbírá se: oblečení, botky, hračky, knížky .... plenky, kosmetika, kočárky, těhotenské oblečení apod.

Věci lze odvézt:

ve Zvoli: k Aleně Kopanicové - ul. Na Paloučku 643, tel. 608 031 230

nebo do železářství Kreisa na návsi

ve Vraném nad Vltavou: k Aleně Vargové tel.: 604 269 873.

Sbírka potrvá do 1. dubna 2014.

Celý leták v nahlédnutí zde

Od pátku 21.3. do neděle 23.3.2014

budou přistaveny v naší obci kontejnery na bioodpad.bioodpad obr.

Kontejnery budou umístěny na stanoviště:

1. křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

2. ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

3. ulice U Rybníků II u hasičské zbrojnice

4. křižovatka Károvská - Na Širokém I

5. ulice K Lesíčku u zahrádkářů

6. křižovatka Meruňková - Jarovská.

Do kontejneru lze odkládat pouze:  opadané ovoce, zeleninu, listí, trávu, dřevní drť (do délky cca 50cm, průměru 3cm).

Bioodpad do kontejnerů odkládat bez obalu !!! 

 

 bio.obr

Pravidelný sezonní svoz bioodpadu, organizovaný společností Pražské

služby, bude vyvážen v sudých týdnech v sobotu od dubna do

listopadu.

 

První svoz se uskuteční 5. dubna !!!

  

  

Velkoobjemový odpad bude možno vynést ve dnech:vo_obr

od 14. března 2013 po 15:00 h.

do 15. března 2013 do 12:00 h.

do přistavených kontejnerů na tato místa:

1) křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)

2) ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)

3) ulice U Rybníku II u hasičské zbrojnice (u kontejnerů)

4) křižovatka Károvská - Na Širokém I (u kontejnerů)

5) ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6) křižovatka Meruňková - Jarovská.

7) Pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena multikára v sobotu 16. března 2013 od 8:30 do 9:00 hodin před dům čp. 59.

 

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice, martace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady.

Dovolujeme si Vás pozvat na krokusy obr

Jarní setkání  "senior klubu".

v neděli 9. března 2014 ve 14:00 hodin  v restauraci U Trojánků.

 Těšíme se na shledání s Vámi.

  

Za OÚ Ohrobec: Jiří Votánek   tel.   603 438 276;

                        R. Rolčíková  tel.   777 899 901 a

                        B. Lebedová  tel.   777 175 584.