Aktuality

Nouzový stav v ČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2020 týkající se volného pohybu osob na území ČR - ZDE

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2020 týkající se maloobchodního prodeje - ZDE

Nařízení vlády - sbírka zákonu č. 150/2020 -  vstup na území ČR - ZDE

Jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem

Vážení spoluobčané, v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků.

Základní informace jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem - ZDE

Děkuji Vám

Otakar Janeba, starosta 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest -  ZDE

Mimořádní opatření - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje - ZDE

Zápis do první třídy ZŠ Ohrobec

Základní škola a Mateřská škola Ohrobec, p.o. vyhlašuje 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY. 

Proběhne ve dnech 28. a 29. dubna 2020 bez účasti dětí.

Veškeré infromace naleznete - ZDE

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - ZDE

Žádost o odklad - ZDE