V sobotu 16.9.2023 bude proveden sběr NEBEZPEČNÉHO ODPADU.nebezp.o.obr

  • v 10:05 h   - ulice K Lesíčku u bývalé restaurace (Károv)
  • 1 10:30 h. - ulice Károvská u autobusové zastávky u bývalé pekárny (Ohrobec).

Nakládka vždy 20 minut.

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:

staré léky, olejové filtry, oleje, odmašťovací  přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné odpady, elektroodpad (olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, suché články, monočlánky a jiný).

Elektroodpad musí být kompletní, viditelně nedemolovaný,  nedemontovaný!

Žádný jiný odpad nebude převzat !     (např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech).

 

Svoz VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU bude 6. - 7. října.

se koná v sobotu 2. září mezi rybníky.odf.logo

Program:

 14:30    klaun Zmatlík

 15:00    Krysáci a zamilovaný Eda - Divadlo Za2

 17:00    Jak princezna hádala, až prohádala - Divadlo Pohádka

 20:00    Vysavač - Studio Dva  (one man show Bohumila Klepla)

Doprovodný program: klanuské kejklení, jídlo, pití a všelijaké dobroty.

Vstupné na dětská představení dobrovolné, na večerní představení 150,- Kč/osoba. 

obecní úřad v Ohrobci bude od 14.8. do 18.8.2023 uzavřen.znak2

Děkujeme za pochopení

Obec Zlatníky Vás zve na tradiční lipa obr

POSEZENÍ U LÍPY

v sobotu 12.8.2023 od 11:00 hodin.

Příjezd historických traktorů v 11h.

Celý program k nahlédnutí - ZDE

Podkategorie