V sobotu dne   17.9.2022 bude proveden sběr nebezpečného odpadu.nebezp.o.obr

  •    10.05  hod       u bývalé restaurace, ulice k Lesíčku u čp. 129 (Károv)   - nakládka 20 minut
  •   v  10.30  hod       u autobusové zastávky u bývalé pekárny , Károvská u čp. 128 (Ohrobec) - nakládka 20 minut 
  •   od 09:00 do 9:30 h. bude pro občany Ohrobeckého údolí přistavena multikára před dům čp. 59 

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

 Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů: staré léky, olejové filtry, oleje, odmašťovací  přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné odpady, elektroodpad (olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, suché články, monočlánky a jiný).   Elektroodpad musí být kompletní, viditelně nedemolovaný,  nedemontovaný!

 ! Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !

(např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech).

 

(VELKOOBJEMOVÝ ODPAD JE NAPLÁNOVÁN NA 7. A 8. ŘÍJNA)

Milí rodičové a děti, sang

vítáme vás v novém školním roce a přejeme vám a dětem krásný a pohodový start. My spolu s ním přínášíme také program pro volný čas. Takový, který vaše děti bude rozvíjet, bavit a ještě se s námi pořádně vyřádí. 

Pro letošní rok nabízíme opět kurzy pro děti ve věkových skupinách 5-8 let a 8-14 let - PARKOUR, KRUHOVÝ TRÉNINK, MIX PRO HOLKY (gymnastika, aerobik, tanec) a cvičení pro dospělé.

Kurzy pro děti a lekce pro dospělé startujeme od 12.9.2022 Veškerý popis, rozvrh a registrace naleznete na našich stránkách www.sang.cz

*Opět nabízíme možnost vyzvedávání vašich ratolestí přímo z MŠ a ZŠ Ohrobec. 

Těšíme se na vás všechny, 

za tým trenérů SANG (Sport Academy New Generation),

Zuzka a Martin Duškovi

Z úsporných důvodů vypínáme v obci veřejné osvětlení v čase od 01:00 h. do 04:00 h.

 

Děkujeme za pochopení

 

Otakar Janeba

starosta

 

V pátek v 8:30 - 10:00 h v prostorách KC Čtyřlístek, Na Výslunní 229, Zvole probíhají kurzy klasické jogy.

Kurzy vede Margit Koláčková, tel. 722 964 689,

 www.jogasmargit.cz