V minulém roce jsme Vás informovali o záměru postavit u nás v Ohrobci pomník americkému pilotovi, který po sestřelu 16.4.1945 v naší obci zahynul. Jeho odhalení připravujeme na 16. září letošníhopomnik roku.

Duchovní otec pomníku, Ing. Karel Mündel, zřídil pro úhradu některých nákladů spojených s pomníkem transparentní účet u KB č. ú. 131-824710267/0100. Pokud se rozhodnete přispět, budeme rádi za jakoukoliv částku.

Obec Ohrobec

Bude možno vynést  od 30. června 2023  cca 1000 hod.    do 1. července 2023 do 1200  hod.   do přistavených kontejnerů na tato místa:vo obr

1) křižovatka  K Vranému – Průběžná (u kontejnerů)

2)  ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)   

3) ulice U Rybníku II (u hasičské zbrojnice)

4) křižovatka  Károvská – Na Širokém I

5)  ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)

6)  křižovatka  Meruňková - Jarovská

7) v  Ohrobeckém údolí bude přistavena multíkára před dům čp. 59 v sobotu 1. července   od 8:30 do 9:00 h.

Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály, pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).

Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny.

Kompletní informace k Milostivému létu 2023 včetně návodu, jak akce využít - ZDE

20 let Hereckého Roje Ohrobeckých Buditelůhrob.obr

"ZAČALO TO CIMRMANEM"

AKT 2023

v sobotu 24.6.2023 ve 20:00 hodin mezi rybníky.

Pozvánka - ZDE

Podkategorie