Obec Ohrobec zajistila 250 ks respirátorů FFP2 .

Respirátory rozvezeme občanům s trvalým bydlištěm v obci ve věku od 78 let, kdy každý obdrží v balení 5 ks respirátorů. 

Velkoobjemový odpad bude možno vynést  od 12. března 2021  cca 1200 hod.    do 13. března 2021 do 12hod.

 do přistavených kontejnerů na tato místa:

  • křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)
  • ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
  • ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
  • křižovatka Károvská - Na Širokém I
  • ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
  • křižovatka Meruňková - Jarovská

 Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot,stavební materiály,pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).

MAS Dolnobřežansko o.p.s.vyhlašuje:logo mas

výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.

Programu rozvoje venkovana období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko

Termín vyhlášení výzvy: 17. února 2021

Termín příjmu žádostí: od 17. února 2021 do 31. března 2021,

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portálfarmáře.

Podrobné informace včetně seznamu témat - ZDE

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně nové ceny za svoz BIO odpadu si Vás dovoluji oslovit ohledně souhrnných informací ohledně nových smluv. Na konci února byli klienti z Vaší oblasti osloveni  ohledně ukončení stávající smlouvy společně s novým návrhem na pokračování spolupráce.

Součástí nového návrhu smlouvy je příloha – výpočtový list, na kterém je uvedena  cena za rok 12 měsíc bez DPH, bohužel systém neumí vytvořit výpočtový list, kde by byla zohledněna sezóna – tedy 8 měsíců svozu, které jsou následně klientům fakturovány.

Nové ceny naleznete na našich webových stránkách – formulář pro nové klienty https://www.psas.cz/bio/0-0

Volba – občan (nájemník) – mimo komunální systém

Cena za odvoz:

Sezónní svoz

120 l nádoba se svozem 1x za 14 dnů – 1482,- Kč

240l nádoba se svozem 1xza 14 dnů – 1 942,- Kč

Celoroční svoz

120 l nádoba se svozem 1x za 14 dnů – 2 220,- Kč

240l nádoba se svozem 1xza 14 dnů – 2 904,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH za rok.

 

zákaznické centrum Pražské služby, a.s.